Vi støtter & Links

Vi støtter 2. divisionsholdet TIK Håndbold 

 

 

I 2019 støttede Kejserindens Gryder Gadens børn.

Gadens Børn kæmper for en verden, hvor alle børn har lige mulighed for at opleve en sund, tryg og omsorgsfuld barndom. I Kolkata, Indien lever omkring 315.000 børn alene under kummerlige forhold i usikre områder langs veje, under broer og på stationer. De lever uden adgang til basale behov såsom mad, sikkerhed, kærlighed, sundhedsydelser, uddannelse og ikke mindst uden håb og drømme for fremtiden.

Det er Gadens Børns mission at hjælpe disse børn til at opbygge troen på livet og ikke mindst dem selv ved at give dem muligheden for at opleve en sund, tryg og omsorgsfuld barndom. Ved at sikre dem adgang til uddannelse, sundhedsydelser, daglige måltider, tryghed og omsorg søger vi at give børnene redskaberne til at udforske og realisere deres egne evner, færdigheder og interesser, med hvilke de kan få mulighed for at bryde den sociale arv og etablere en fremtid for dem selv væk fra gaden.

Gadens Børns mission praktiseres gennem vores 12 projekter, der omfatter socialt opsøgende arbejde, tre skoler, et fritidshjem, tre dagcentre, et baby- og småbørnscenter, to mobile sundhedsklinikker samt et børnehjem. Gadens Børn hjælper dagligt over 600 gadebørn i de mest belastede områder i Kolkata til et bedre liv.

Selvom Covid-19 har sat sine spor i cateringbranchen hos os, såvel som hos andre og det har ramt hårdt.
Så er det stadig vigtigt, at hjælpe hvor man kan, med de midler man har til rådighed.


De sidste mange år har vi støttet værestedet TC Taastrup - Klippen og det fortsætter vi med.

TC Taastrup - Klippen opsøger hænge-ud pladser for misbrugere og prostituerede i Hvidovre, Taastrup, Albertslund og på Vesterbro, samt misbrugscentre i København og omegn.
De hjælper mennesker der har det svært, både ved opsøgende arbejde og gennem deres værested i Taastrup hvor de kan få et frirum – en snak samt en kop kaffe.

Læs eventuelt mere på

http://www.tctaastrup.dk/ / www.klippen.org

TC Taastrup

Kvalitet

Variation

Sundhed